alle deler VI den samme drøm

 

Joannahusets bestyrelse er sammensat af fagligt kompetente personer, der har stor erfaring og viden om arbejdet med udsatte børn og unge. Hver især repræsenterer et fagområde og en kompetence, som børnene, de unge og de kommende samarbejdspartnere kan få stor glæde af.

Vi deler alle den samme drøm om at skabe et sted, hvor børn og unge der lever med overgreb og svigt kan finde helle og få omsorg og rådgivning af professionelle voksne, frivillige og studerende. 

 
 
 

Jette Wilhelmsen, Bestyrelsesformand: Har mange års erfaring som socialrådgiver inden for børne- og ungeområdet i både offentligt- og privatregi. Jette har også stort indblik i børn og unges sociale rettigheder.

Dorthe Lysgaard, Næstformand: Er tidligere Direktør i Børns Vilkår og projektchef i Trygfonden. Dorthe har stor erfaring inden for organisationsopbygning, fundraising og ledelse.

Marie Skovgaard, Bestyrelsesmedlem: Har mange års erfaring som socialrådgiver inden for børne- og ungeområdet i både offentligt- og privatregi. Marie har også et stort indblik i børn og unges sociale rettigheder og i det hele taget stort juridisk indblik. 

Anette Kronborg, Bestyrelsesmedlem: Er jurist og ansat på syddansk universitet, hvor hun underviser og forsker i familieret. Anette har stor viden omkring retlige forhold mellem børn og unge og deres forældre og det retlige samspil mellem familieret (privatret) og socialret (offentlig ret). 

Ann-Karina Henriksen, Bestyrelsesmedlem: Forsker i socialt arbejde med fokus på udsatte unges hverdagsliv og ophold på sikrede institutioner. Ann-Karina har stor erfaring med socialt arbejde som praktiker, konsulent og underviser.

Lisa V. Borchert, Bestyrelsesmedlem: Er 21 år gammel og arbejder i dag som dokumentarfilm instruktør. Lisa har erfaringer lig Joannahusets målgruppe og har i perioder haft et liv på gaden. 

Hanne Warming, Bestyrelsesmedlem: Har stor forskningsmæssig viden om indsatser overfor udsatte børn og unge – og et stort netværk i forsknings- og praksisverden. 

Tescha, Bestyrelsesmedlem: Er 25 år gammel. Hun er i gang med sin kandidat i Antropologi og har et studenterjob i foreningen Nydansker. Tescha har erfaring lig Joannahusets målgruppe.