Ledige stillinger

Joannahuset søger pr. 1.8.21 en fuldtidsansat projektleder til nyt 2-årigt
børneinddragelsesprojekt ”børn og unges stemmer i Joannahuset” i samarbejde med
Egmont Fonden. 


Krisecentret Joannahuset har siden 15. august 2020 haft åbent for børn og unge under 18 år.
Vi har siden åbningen haft over 130 børn og unge i huset. De børn og unge, som henvender
sig, befinder sig i meget udsatte og komplekse situationer. I Joannahuset tilbyder vi omsorg,
rådgivning, retshjælp og husly 24 timer i døgnet året rundt. Fælles for mange af børnene og
de unge er, at de ikke kender til deres rettigheder, og de oplever, at det kan være svært at
få en stemme i sager, der vedrører deres eget liv.


Vil du bidrage til, at Joannahuset lytter til og inddrager børn og unges stemmer i huset for at
sikre, at de sættes først i hvert enkelt møde. Det er vigtigt, at det er børnene og de unge,
der skal gøre os klogere på, hvordan de ønsker at blive taget imod, hvilke indsatser de har
behov for, og hvordan de ønsker at bruge krisecentret i den fase, hvor de selvstændigt
rækker ud efter hjælp.


Ønsker du sammen med det øvrige personale at bidrage til at udvikle nye metoder til, at
børn og unges egne stemmer og ikke mindst ønsker og drømme for deres liv træder tydeligt
frem i deres egne sager og dermed overfor de myndigheder, som træffer afgørelser i
børnenes sager.


Brænder du for, at den viden der kommer direkte fra børn og unge bliver delt med det
øvrige samfund, så det giver anledning til offentlig debat om fx børn og unges rettigheder
og det børne- og ungesyn Joannahuset er baseret på? Så er det måske dig, der skal være
vores nye kollega i Joannahuset.


Ansvarsområder


- Projektledelse, økonomistyring og udviklingsopgaver i relation til
børneinddragelsesprojektet i tæt samarbejde med de øvrige projektmedarbejdere
og Egmont Fonden.
- Kerneopgaver og udvikling af rådgivning og retshjælp og af omsorgs- og
huslyindsatsen.


Vi forventer, du:


- Har en anerkendende tilgang til børn og unge som kompetente aktører i eget liv, og
udlever i et hvert møde med børn og unge Joannahusets børnesyn og værdier.
- Har konkrete erfaringer med brugerinddragelse og særligt af børn og unge.
- Er drevet af Joannahusets formål.
- Har erfaring med udviklingsopgaver, projektstyring og administrative opgaver.
- Har et godt overblik med sans for planlægning og koordinering.

Joannahuset I Store Søndervoldstræde 2, 2. sal, 1419 København K I joannahuset.dk
- Er vant til at arbejde struktureret og selvstændigt.
- Er effektiv og god til at håndtere mange sideløbende processer.
- Er god til og trives med samarbejde på tværs både internt og eksternt.
- Gerne har erfaring fra arbejdet i en NGO eller interesseorganisation.
- Har viden om menneskerettigheder.
- Har viden om børn og unges sociale rettigheder.


Dagligdagen


- Der er tale om en fuldtidsstilling på 37 timer. Vi er et døgnåbent hus, hvorfor
arbejdstiden er fleksibel med weekendarbejde indimellem, og du vil have opgaver
udenfor almindelig arbejdstid, når der opstår behov for det.
- Indgå i husets vagtskema.


Ansøgningsfrist


Første samtaler holder vi den 8. juni. Anden samtalerunde holder vi den 11. juni. Forventet
ansættelse senest pr. 1. august 2021.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Jette Wilhelmsen på telefon: 27 12 73 32
Ansøgning sendes på mail til: jette@joannahuset.dk


Ansøgningsfrist: 31. maj 2021