etablering af et børne- og ungekrisecenter

Vi er en forening, der søger støtte til et socialt udviklingsprojekt for nogle af de mest udsatte børn og unge i Danmark.  Foreningen er stiftet den 3. Oktober 2017 og kaldes ”Joannahuset”. Foreningen Joannahuset, er en privat non-profit forening, der arbejder for at etablere et landsdækkende krisecenter for udsatte børn og unge.

Vi har estimeret et gennemsnitligt budget på omkring 5 millioner om året for en 4-årig projektudviklingsperiode. 

I den periode er målet at etablere og drive børne- og ungekrisecentret . Samtidig vil vi løbende dokumentere behovet for Joannahuset, så vi kan sikre en permanent finansiering fra stat, kommune eller fond.