Skærmbillede 2018-06-06 kl. 13.34.19.png

 

ET HELLE FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

Mange børn og unge, der bliver udsat for overgreb og svigt, bliver alt for længe hos deres forældre eller anbringelsessted, fordi de ikke ved, hvor de ellers skal opholde sig. Når de så endelig tager den svære beslutning at flygte hjemmefra ender de på gaden, i parker, på kirkegårde eller hos tilfældige mennesker. Der findes nemlig ikke i dag et børne- og ungekrisecenter, hvor børn og unge kan møde op personligt og få hjælp 24 timer i døgnet.

Joannahuset skal være det sted, hvor udsatte børn og unge kan få akut rådgivning og husly. Et helle, hvor de kan få varm mad, en seng at sove i og ikke mindst et sted, hvor de kan opholde sig i trygge rammer omgivet at voksne, der kan støtte dem, tale med dem og i det hele taget give dem lidt ro, mens kommunen behandler deres sag. 

Foreningen Joannahuset, der står bag udviklingsprojektet, er stiftet af Lektor ved Københavns Professionshøjskole, Jette Wilhelmsen. Jette har i over 20 år arbejdet inden for udsatte børn- og ungeområdet både i offentlig og privat regi.

Foreningen har en meget kompetent bestyrelse sammensat af faglige eksperter og forskere inden for områder som: social faglighed, organisation, myndighedssagsbehandling og akutanbringelser, retlige forhold mellem børn og unge og deres forældre, familieret og socialret. Samtidig er to unge, der begge har erfaringer lig Joannahusets målgruppe, en del af bestyrelsen. 

et frirum, hvor børn OG UNGE kan få hjælp til at få hjælp

Joannahuset skal give omsorg, husly og rådgivning til udsatte børn og unge, der er flygtet fra deres hjem eller anbringelsessted. Vi vil tilbyde trygge rammer, hvor de kan få de vigtigste basale behov opfyldt. Vi vil også støtte i at etablere kontakt til de sociale myndigheder og andre aktører, der skal hjælpe børn og unge ud af den situation, de befinder sig i.

Når børn og unge flygter hjemmefra, føler de ofte at de bryder loyaliteten med forældrene. Det er derfor vigtigt at Joannahuset bliver et sted, hvor børn og unge oplever tryghed, så de kan finde ro til at samle tankerne og blive inddraget og få medbestemmelse på deres fremtid.

Joannahuset skal være et krisecenter, hvor børn og unge kan opholde sig i kortere perioder, mens kommunen eller andre – i tæt dialog med børnene – finder en langvarig løsning for barnet.

Joannahuset skal også være et brobyggende omdrejningspunkt, så indsatserne bliver gennemført i et tæt samarbejde med børnene og de unge og deres private og professionelle netværk. 

 
 
Skærmbillede 2018-10-01 kl. 15.08.19.png
 
Skærmbillede 2018-06-06 kl. 13.34.19.png

 

vi kan hjælpe over 300 børn

 

Børne- og ungekrisecentret er for børn og unge under 18 år. Joannahuset skal placeres i København, men være åbent for børn og unge fra hele Danmark. Huset vil årligt kunne tilbyde husly til ca. 100 børn og unge ved et gennemsnitlig ophold på 4 uger, og tilbyde støtte og rådgivning til yderligere ca. 200 børn og unge, der henvender sig uden at tage ophold.

Børne- og ungekrisecentret skal tilbyde to kerneydelser: 

1. Mulighed for at børn og unge døgnet rundt personligt kan møde op i Joannahuset uden visitation eller forudgående aftale og modtage akut støtte, omsorg og rådgivning.  

2. Mulighed for, at børn og unge kan overnatte i Joannahuset. 

Børn og unge der kommer i Joannahuset vil have behov for at møde voksne med forskellige kompetencer og personligheder. Vi vil derfor have en fast medarbejderstab, som består af uddannede socialarbejdere og studerende, der er under uddannelse til socialarbejder. Udover det lægger vi stor vægt på inddragelse af frivillige kræfter med forskellige personlige og faglige erfaringer.

 

 
Jeg har mødt alt for mange børn, som har lagt flugtplaner for at slippe væk fra vold og andre overgreb i hjemmet, men de har manglet et sted som Joannahuset at tage hen.
— Jette Wilhelmsen
 
 
 
Skærmbillede 2018-10-01 kl. 16.28.22.png
 
 

etablering af et børne- og ungekrisecenter

Vi er en forening, der søger støtte til et socialt udviklingsprojekt for nogle af de mest udsatte børn og unge i Danmark.  Foreningen er stiftet den 3. Oktober 2017 og kaldes ”Joannahuset”. Foreningen Joannahuset, er en privat non-profit forening, der arbejder for at etablere et landsdækkende krisecenter for udsatte børn og unge.

Vi har estimeret et gennemsnitligt budget på omkring 5 millioner om året for en 4-årig projektudviklingsperiode. 

I den periode er målet at etablere og drive børne- og ungekrisecentret . Samtidig vil vi løbende dokumentere behovet for Joannahuset, så vi kan sikre en permanent finansiering fra stat, kommune eller fond.

 
 
 
Skærmbillede 2018-10-01 kl. 15.45.43.png
 

alle deler VI den samme drøm

 

Joannahusets bestyrelse er sammensat af fagligt kompetente personer, der har stor erfaring og viden om arbejdet med udsatte børn og unge. Hver især repræsenterer et fagområde og en kompetence, som børnene, de unge og de kommende samarbejdspartnere kan få stor glæde af.

Vi deler alle den samme drøm om at skabe et sted, hvor børn og unge der lever med overgreb og svigt kan finde helle og få omsorg og rådgivning af professionelle voksne, frivillige og studerende. 

 
 
 

Jette Wilhelmsen, Bestyrelsesformand: Har mange års erfaring som socialrådgiver inden for børne- og ungeområdet i både offentligt- og privatregi. Jette har også stort indblik i børn og unges sociale rettigheder.

Dorthe Lysgaard, Næstformand: Er tidligere Direktør i Børns Vilkår og projektchef i Trygfonden. Dorthe har stor erfaring inden for organisationsopbygning, fundraising og ledelse.

Marie Skovgaard, Bestyrelsesmedlem: Har mange års erfaring som socialrådgiver inden for børne- og ungeområdet i både offentligt- og privatregi. Marie har også et stort indblik i børn og unges sociale rettigheder og i det hele taget stort juridisk indblik. 

Anette Kronborg, Bestyrelsesmedlem: Er jurist og ansat på syddansk universitet, hvor hun underviser og forsker i familieret. Anette har stor viden omkring retlige forhold mellem børn og unge og deres forældre og det retlige samspil mellem familieret (privatret) og socialret (offentlig ret). 

Ann-Karina Henriksen, Bestyrelsesmedlem: Forsker i socialt arbejde med fokus på udsatte unges hverdagsliv og ophold på sikrede institutioner. Ann-Karina har stor erfaring med socialt arbejde som praktiker, konsulent og underviser.

Lisa V. Borchert, Bestyrelsesmedlem: Er 21 år gammel og arbejder i dag som dokumentarfilm instruktør. Lisa har erfaringer lig Joannahusets målgruppe og har i perioder haft et liv på gaden. 

Hanne Warming, Bestyrelsesmedlem: Har stor forskningsmæssig viden om indsatser overfor udsatte børn og unge – og et stort netværk i forsknings- og praksisverden. 

Tescha, Bestyrelsesmedlem: Er 25 år gammel. Hun er i gang med sin kandidat i Antropologi og har et studenterjob i foreningen Nydansker. Tescha har erfaring lig Joannahusets målgruppe. 

 
 
 
 
 
joanna logo.png
 

rekruttering af frivillige starter ultimo 2018

Foreningen vil meget gerne samle et hold af frivillige personer med forskellige personlige og faglige erfaringer. Vi vil dog først gå i gang med rekrutteringen af frivillige, når finansieringen er på plads i slutningen af 2018 eller begyndelsen af 2019. 

 

 

de støtter allerede joannahuset

Himmelblå Fonden

Any og Richard Sperlings Fond

MTHP-Fond

Implement Consulting Group

Østifterne

IKANO Bank

IKANO Bolig

 
 
Skærmbillede 2018-10-01 kl. 16.28.22.png
 
joanna logo.png
 
 

 

kontakt os

 

Jette Wilhelmsen

Telefon: +45 27 12 73 32

Mail: jettwill2@gmail.com