Frivillige

Vores frivillige gør en forskel 

Der ligger en særlig værdi i det at være frivillig – en særlig drivkraft og interesse i at være noget for andre. Det særlige er, at det ikke er et arbejde, men noget man gør af lyst, fordi man oplever at gøre en forskel i børnene og de unges liv, ens eget og de andre frivilliges.

 

De frivillige er et bærende fundament for Joannahuset. Man er som frivillig med til både at drive og udvikle Joannahuset i samarbejde med alle, der er tilknyttet til huset.

 

Joannahuset har lige nu frivillige i alderen fra 18 år op til 77 år. Vores frivillige har vidt forskellige baggrunde og uddannelse. Dette gør vores hold af frivillige stærkt. Vores frivillige bidrager hver især med deres egen unikke person.  

Nikolaj Riber-Pedersen, 48 år, Frivillig i Joannahuset:

”Jeg har ikke været frivillig før, men da jeg læste om Joannahuset på Facebook, kunne jeg mærke, at der var noget, der ramte mig.”

Sarah Mortensen, 23 år, Frivillig i Joannahuset :

”Jeg er jo bare Sarah. En ung voksen, der er i fuld gang med at finde ud af, hvad jeg skal stille op med det hele. Så jeg håber, at jeg bare kan være mig selv – og hjælpe så godt, jeg nu kan.”

Vi søger ikke frivillige lige nu

Vi har været så heldige at få mange frivillige i Joannahuset - vi har derfor ikke brug for nye frivillige lige nu. Vi rekrutterer dog løbende nye frivillige, så send gerne en ansøgning til jens@joannahuset.dk, og så gemmer vi den til næste gang, vi afholder samtaler. Når behovet ændrer sig, skriver vi om det her, på Facebook og på Instagram.