top of page

OM JOANNAHUSET

Joannahuset er et døgnåbent krisecenter for børn og unge under 18 år

Er du udsat for vold eller andre overgreb og svigt? Lever du i et hjem med alvorlige konflikter? Eller lever du i en form for hjemløshed? Så kan du få hjælp i Joannahuset. Vi tilbyder omsorg, husly, rettighedsbaseret rådgivning, retshjælp, rettighedsbaseret bisidning og brobygning.

IMG_0101.JPG

RÅDGIVNING

I Joannahusets rådgivning er der fokus på at formidle barnets eller den unges rettigheder i henhold til national lovgivning og internationale konventioner, og særligt formidling af konkret lovgivning. 

Et centralt mål for rådgivningen er at styrke børn og unges handlekompetencer ved, at barnet eller den unge bliver mere afklaret omkring, hvilke juridiske handlemuligheder barnet eller den unge har og de mulige konsekvenser, som barnet eller den unges valg kan få. 

I henhold til formålet med Joannahuset bør rådgiveren aldrig afgøre, hvad der er den bedste vej for barnet eller den unge, men i stedet agere som sparringspartner for barnet eller den unge i forhold til muligheder for, hvordan barnet eller den unge kan handle i henhold til sine ønsker og muligheder. 

I Joannahuset afprøver vi aktuelt, hvordan forløb, herunder den rettighedsbaserede rådgivning, kan faciliteres som en samskabende proces. 

JOANNAHUSETS BØRN- & UNGESYN

I Joannahuset betragter vi børn som medborgere. Idéen om et Joannahus tager afsæt i et børne-og ungesyn, der er rundet af den såkaldt nye barndomsforskning samt en grundlæggende etik om, at ethvert menneske –barn eller voksen –må mødes med respekt og omsorg for hans/hendes unikke væren i verden. Det betyder, at børnenes og de unges ret til at blive mødt med ligeværdighed, åbenhed, interesse og opbakning til deres livtag med livet under vanskelige betingelser, samt indflydelse på eget og det fælles liv i Joannahuset udgør et grundlæggende pejlemærke i Joannahusets virke. Det er i forlængelse heraf helt centralt, at udviklingen og driften af Joannahuset sker gennem børn og unges deltagelse og medbestemmelse. Vi vil samarbejde med børn og unge om udvikling af viden og strategier for, hvordan børn bedst støttes, når de ikke kan opholde sig i deres hjem eller på et anbringelsessted på grund af overgreb eller andre svigt. Dette vil ske med afsæt i sociolog Roger Harts deltagelsesstige, hvor vi stræber efter at komme op på de højeste trin, hvor børnene og de unge er initiativtagere og står i spidsen for handlen og hvor børn/ unge og voksne er fælles om at tage initiativ og beslutninger.

Joannahusets børne-og ungesyn er endvidere baseret på et relationelt menneskesyn, hvor det anerkendes, at alle mennesker er gensidigt afhængige, og at deres kompetencer, sårbarhed/robusthed, mestringsevne mm. ikke alene er et indre (personligt) karakteristika, men også et spørgsmål om, hvilke relationer de indgår i, og hvilke muligheder de gives. De børn og unge, der kommer i Joannahuset, står typisk i en meget kompleks og belastende livssituation med relationer, som de kan have brug for et ’pusterum’ fra, eller hvor der kan være behov for mere grundlæggende forandringer af livssituationen. Ingen kan have det fulde indblik i barnets/den unges komplekse livssituation, endsige et sikkert svar på, hvordan den bedres. Men med afsæt i den nye barndomsforskning anerkender vi, at børn og unge har en særlig værdifuld viden om eget liv (hverdagsliv, relationer, belastninger, bekymringer, drømme etc.), som ingen andre har, som er afgørende for meningsfuld støtte. Samtidig har de brug for empatiske og anerkendende samspilsparter, som kan støtte dem i at udforske denne viden, samt bringe andretyper af viden (f.eks. om støttemuligheder, børns/unges rettigheder, uddannelse etc.) og kontakter i spil i forhold at skabe overblik og forandring på barnets/den unges egne præmisser.

Jette.jpg

JOANNAHUSET BYGGER PÅ FEM VÆRDIER: 
ÅBENHED, BRO, RESPEKT, MOD OG HELLE

I Joannahuset kan du få rådgivning om den situation, du er i. Rådgivning er en samtale med en voksen, hvor vi taler om dine muligheder og rettigheder. Det kan også være, at du har brug for at snakke om, at det du oplever, ikke er i orden. Vi kan fx hjælpe med at kontakte kommunen, lægen, psykiatrien, skolen eller andre, og vi tager også gerne med dig derhen. Vi kan også hjælpe med at klage over en afgørelse. Hvis du ønsker rådgivning i Joannahuset, er du velkommen til at ringe eller komme forbi huset. Du har mulighed for at være anonym, og vi har åbent hele døgnet – også om natten.

Anders.jpg

BROBYGNING

Brobygning er en vigtig del af Joannahuset, som både er relevant i konkrete forløb, i organiseringen, ledelsen af Joannahuset og som fagligt mindset. 
Brobygning refererer ikke til Joannahusets samarbejde med andre aktører. Brobygning handler i stedet om, at Joannahuset skal understøtte barnet eller den unges deltagelse i et samarbejde med andre tilbud og aktører. Her kommer brobygning også til at handle om at oversætte forskellige perspektiver og håndtere uenigheder. Eksempelvis er det ikke altid, at barnet eller den unges oplevelse af at være i akut krise matcher andre aktørers forståelse af krise. 
Børn og unge kan styrkes i at mestre deres situation gennem relationer og kontakt til andre personer, netværk og organisationer og myndigheder. Joannahuset er derfor opmærksom på,  hvad andre kan hjælpe og støtte barnet eller den unge med - både under og efter et forløb i Joannahuset

Det kan fx være psykiatrien, psykolog, studievejlederen, lægen, herberger, NGO'er, myndigheder, netværk o.lign. Brobygning foregår ved, at rådgiveren hjælper med at tage kontakt og rådgive i forhold til relevante kontaktmuligheder. Rådgiver følger også fysisk barnet eller den unge til samtale de pågældende steder. På den måde bliver brobygning også til mere end en henvisning. At besidde et barn eller en ung kan således også ses som et element i en brobygning. 

bottom of page