Om Joannahuset

Huset.png

Danmarks første børne- ungekrisecenter 

Alt for mange børn og unge, der bliver udsat for overgreb og svigt, er nødsaget til at forblive i hjemmet hos deres forældre, eller der hvor de er anbragt, da de ikke ved, hvor de kan søge hen eller kan opholde sig. Hvis de endelig tager beslutningen om at komme væk fra hjemmet, ender de ofte tilfældige steder på gaden, i parker eller hos tilfældige mennesker, de ikke kender særligt godt. 

 

Vi har åbnet Danmarks første børne-ungekrisecenter, Joannahuset, hvor børn og unge, der har brug for hjælp, døgnet rundt kan ringe til os eller møde personligt og få omsorg, rådgivning og husly.

 

En privat non-profit forening står bag Joannahuset 

Foreningen Joannahuset blev stiftet af Socialrådgiver Jette Wilhelmsen den 3. oktober 2017 med det formål at etablere et landsdækkende børne- ungekrisecenter.

 

Igennem sit arbejde som socialrådgiver i offentligt- og privat regi havde Jette erkendt behovet for et børne-ungekrisecenter. Inden arbejdet gik i gang, blev der afholdt en større workshop med deltagelse af børn og unge med erfaringer lig den potentielle målgruppe for Joannahuset.

Det er børnenes og de unges hus

Joannahuset er et helt særligt sted indrettet til børn og unge. Vi har ingen kontorer i huset, og der kommer ingen voksne i huset, udover dem der arbejder der. Der bliver aldrig skrevet eller talt om børnene og de unge, men talt og skrevet med børnene og de unge. Vi er i gang med at etablere Joannahusets børne-ungeråd, så vi altid kan sparre med børnene og de unge om vores tanker og ideer. Vi starter rekrutteringen fra august 2020.

 

Hver dag udlever vi vores børne- og ungesyn, hvor børn og unge betragtes som selvstændige aktive individer med egne rettigheder. Vi mener, at børn og unge er i stand til at repræsentere sig selv, hvis de støttes i det. Børn og unge skal derfor mødes som ligeværdige medspillere med vægt på, at styrke børn og unges evne til at mestre livet og de udfordringer, de møder. 

 

Joannahusets menneskesyn bygger på børn og unges grundlæggende rettigheder og de værdier, som FN´s Børnekonvention er baseret på såsom frihed, åbenhed, rummelighed, medbestemmelse, respekt, tryghed, engagement og ansvarsfølelse.

Vi lægger stor vægt på brobygning
Fra første dag har vi arbejdet med brobygning til andre organisationer, offentlige myndigheder, private aktører og andre, der hjælper og støtter børn og unge. I løbet af de sidste par år har vi været i tæt dialog med rigtig mange af de organisationer, der gør en forskel for børn og unge i udsatte situationer. Sammen med MTHP Fond har vi været initiativtagere til at skabe et mindmap over de mange forskellige aktører, hvor børnene kan få hjælp. MTHP Fond og Joannahuset har også afviklet to workshops med brobygning og fælles udfordringer som omdrejningspunkt. På den anden workshop deltog over 20 private organisationer og flere forskellige offentlige myndigheder.